English

Behörighetsadministratörer

Listan visar de personer som har möjlighet att hjälpa dig med användarnamn och lösenord.Alla arvodister


Gemensamma förvaltningen


GF Ledning


Internrevisionen


Universitetsledningens stab

  Katerina Tzova

Göteborgs miljövetenskapliga centrum GMV - orgnivå 1

Ulf Andersson
Cecilia Bjursell
Björn Magnusson

Göteborgs miljövetenskapliga centrum GMV

  Ulf Andersson
  Cecilia Bjursell

Göteborgs universitetsbibliotek

Berit Andersson
Hans Andersson
Stefan Berndtsson
Silva Margareta Danielsson

Bibliotekskansliet

  Hans Andersson
  Stefan Berndtsson

Biomedicinska biblioteken


   Team Kundservice Biomedicinska biblioteken

   Team Media Biomedicinska biblioteken

   Team Undervisning Biomedicinska biblioteken

Digitala tjänster

  Cecilia Alfredsson
  Hans Andersson
  Stefan Berndtsson
  Ann-Charlotte Dahmm
  Silva Margareta Danielsson
  Monica Tengström
  Emma Ternrud

   Team Digitalisering Digitala tjänster

   Team e-resurser och söksystem

   Team IT-utveckling Digitala tjänster

   Team Publicering och bibliometri Digitala tjänster

   Team Webb Digitala tjänster

Humanistiska biblioteken

  Silva Margareta Danielsson

   Acta-serier Humanistiska biblioteken

   Bokbinderi Humanistiska biblioteken

   Handskrifter Humanistiska biblioteken

   Kulturarv Humanistiska biblioteken

   KvinnSam Humanistiska biblioteken

   Lokal- och transportservice Humanistiska biblioteken

   Reproverksamhet Humanistiska biblioteken

   Team Förvärv Humanistiska biblioteken

   Team Katalog Humanistiska biblioteken

   Team Kundservice Humanistiska biblioteken

   Team Undervisning Humanistiska biblioteken

Samhällsvetenskapliga biblioteken


   Studentmedarbetare

   Team Kundservice Samhällsvetenskapliga biblioteken

   Team Media Samhällsvetenskapliga biblioteken

   Team Undervisning Samhällsvetenskapliga biblioteken

Överbibliotekarien


Handelshögskolan


Environment for Development

  Susanna Olai

Företagsekonomiska institutionen

  Emma Fröjd
  Wiviann Hall
  Christina Hallberg
  Anne Herling
  Kajsa Lundh
  Maria Persson
  Hanna Strandner Rice

Gothenburg Research Institute GRI

  Christina Hallberg
  Lise-Lotte Walter

Graduate School GS

  Karin Jansson
  Linda Knape

Handelshögskolans fakultetskansli

  Lena Eriksson Tanemar
  Chie Inoue
  Rina Lindeström
  Alexandra Stéen
  Catharina Tillman

Handelshögskolans fakultetsstyrelse


Institutionen för ekonomi och samhälle

  Kajsa Folmeus Strandberg
  Linda Malmhage
  Hanna Skoglund

   Avdelningen för ekonomisk historia
    Linda Malmhage
    Hanna Skoglund

   Avdelningen för kulturgeografi
    Linda Malmhage
    Hanna Skoglund

   Institutet för innovation och entreprenörskap
    Linda Malmhage
    Hanna Skoglund

Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Åsa Adin
  Katarina Forsberg
  Elizabeth Földi
  Margareta Ransgård
  Ann-Christin Räätäri Nyström
  Maria Siirak
  Christina Varkki

Juridiska institutionen

  Jeffrey Johns
  Emma Lager
  Anna Wahle

Havsmiljöinstitutet - orgnivå 1


Havsmiljöinstitutet

  Daniel Ruhe

Humanistiska fakulteten

Eva Englund

Humanistiska fakultetskansliet

  Eva Englund

Institutionen för filosofi lingvistik och vetenskapsteori

  Helena Bjärnlind
  Pia Gårdmo
  Emelie Seeliger

   Avdelningen för filosofi och filologi

   Avdelningen för lingvistik logik och vetenskapsteori

   Avdelningen för verksamhetsstöd

Institutionen för historiska studier

  Pirjo Gustafson
  Helene Lunden
  Hugo Palmsköld
  Annika Pihl

Institutionen för kulturvetenskaper

  Ingrid Jarlsmark
  Gunilla Zachau

Institutionen för litteratur idéhistoria och religion

  Pernilla Josefson
  Kristina Svensson

Institutionen för språk och litteraturer

  Annika Andersson
  Nicole Takolander

Institutionen för svenska språket

  Helén Sandström
  Linda Sjöström

IT-fakulteten

Margaretha Jansson
Michael Morin

Institutionen för data- och informationsteknik

  Kristina Granfeldt
  Margaretha Jansson
  Michael Morin
  Anna Skanse Bråse

   Cyber Physical Systems SE-CPS

   Data Science DS

   Datavetenskap CS

   Formella metoder

   Funktionell programmering

   Interaktionsdesign

   People Architecture Requirements and Traceability SE-PARTy

   Testing Requirements Innovation and Psychology SE-TRIP

Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Lena Elliot
  Emil Fägerwall Ödman
  Margaretha Jansson
  Lisa Johansson
  Michael Morin

   Inst tillämpad IT avd för informatik
    Emil Fägerwall Ödman

   Inst tillämpad IT avd för kognition och kommunikation
    Emil Fägerwall Ödman

   Inst tillämpad IT avd för lärande kommunikation och IT
    Emil Fägerwall Ödman

   Inst tillämpad IT avd verksamhetsstöd
    Emil Fägerwall Ödman

IT-fakultetens kansli

  Margaretha Jansson
  Michael Morin

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN


Akademin Valand

  Petter Baggeryd
  Ann-Caroline Bergström
  Pär Fridén

HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Linnea Back
  Anders Matsson
  Emma Rydén
  Catharina Ryhnell
  Elisabeth Welander

Högskolan för scen och musik

  Magdalena Eldh
  Jan Gustafsson
  Hedieh Litén
  Yvonne Söderling

Konstnärliga fakultetskansliet

  Christel Linderoth

Nationella sekretariatet för genusforskning - orgnivå 1


Nationella sekretariatet för genusforskning

  Charlotte Benninge

Nationellt Centrum för Matematikutbildning NCM - orgnivå 1

Rose-Marie Wikström

Nationellt Centrum för Matematikutbildning NCM


Naturvetenskapliga fakulteten

Tanja Thompson

Fakultetskansliet för naturvetenskap

  Helena Skönvall
  Tanja Thompson

Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Monica Appelgren
  Roger Eriksson
  Sven Toresson

Institutionen för fysik

  Marlena Härdelin
  Bea Tensfeldt

Institutionen för geovetenskaper

  Katrin Falk
  Ewa Steen Stackelius

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

  Bruno Källebring
  Catarina Mörck
  Ann Svensson
  Maria Utterhall

   Svenskt NMR-centrum vid GU
    Göran Karlsson
    Catarina Mörck
    Ann Svensson

Institutionen för kulturvård

  Christer Aronsson
  Katrin Falk
  Agneta Johnsson
  Ida Karlsson

Institutionen för marina vetenskaper

  Monica Appelgren
  Adriana Jamsek
  Andrea Norder
  Sten-Åke Wängberg

   Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Kristineberg
    Andrea Norder

   Sven Lovén centrum för marin infrastruktur - Tjärnö
    Andrea Norder

Institutionen för Matematiska vetenskaper

  Helene Carlund
  Loredana Colque
  Elisabeth Eriksson

   Avdelningen för algebra och geometri
    Loredana Colque

   Avdelningen för Analys och sannolikhetsteori
    Marie Kühn

   Avdelningen för tillämpad matematik och statistik
    Liselotte Fernström

Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen


Sven Lovén centrum för marin infrastruktur

  Gunilla L Johansson
  Lars Ljungqvist
  Annci Niklasson
  Andrea Norder
  Sten-Åke Wängberg

Nordicom - orgnivå 1


Nordicom

  Anne Claesson

Område Administrativt stöd


Ekonomienheten

  Annika Liljeros
  Per Mattsson
  Heidi Törmälä

   Planerings- och uppföljningssektionen

   Redovisningssektionen

   Upphandlingssektionen

Områdeskansli administrativt stöd

  Cecilia Bergström
  Karin Svedholm Petersson
  Johanna Söderqvist

Personalenheten

  Staffan Gunnarsson
  Marie Sahlin

   Sektionen för arbetsgivarfrågor

   Sektionen för likabehandling kompetensutveckling och arbetsmilj

   Sektionen för personalekonomi och systemstöd

Område Infrastrukturstöd

Johanna Söderqvist
Carina Östborn

FASTIGHETS- OCH SERVICEENHETEN

  Johnas Bengtsson
  Johanna Söderqvist

   Campusservice Haga
    Madelen Andersson
    Mirjana Djujic
    Catherine Granath
    Ann Jonsson
    Frida Söderström
    Beatriz Tomaduz

   Campusservice lorensberg
    Fredrik Ahl
    Mirjana Djujic
    Frida Söderström
    Beatriz Tomaduz
    Camilla Wahlborg

   Campusservice Medicinareberget
    Andreas Bemerfeldt
    Mirjana Djujic
    Frida Söderström
    Beatriz Tomaduz

   Campusservice Rosenlund
    Henrik Bäckström
    Mirjana Djujic
    Oskar Henriksson
    Michael Sagerström
    Frida Söderström
    Beatriz Tomaduz
    Jonathan Vidman

   Campusservice Vasa
    Mirjana Djujic
    Fredrik Svedberg
    Frida Söderström
    Beatriz Tomaduz

   Sektionen för byggprojekt
    Johanna Söderqvist

   Sektionen för lokalförsörjning
    Johanna Söderqvist

   Sektionen för medieteknik
    Fredrik Edlund
    Pontus Fagerström
    Erik Lundberg
    Fredrik Nilsson
    Oskar Oscarson

   Sektionen för Mötesservice
    Katrin Alexandersson
    Linda Andersson
    Anna Brinkhammar
    Ljiljana Cajkusic
    Johanna Falk
    Matilda Hinke
    Anne Lindqvist
    Madeleine Magnusson Persson
    Henric Snygg
    Marcelo Valderrama

   Sektionen för säkerhet och fysisk arbetsmiljö

   Utvecklingsstab
    Johanna Söderqvist

   Welcome Services
    Christine Bay
    Anna Hallgren
    Karin Hellqvist

IT-enheten

  Johanna Söderqvist
  Carina Östborn

   IT-drift
    Johanna Söderqvist

   IT-GEMENSAMT
    Johanna Söderqvist

   IT-infrastruktur
    Johanna Söderqvist

   IT-support
    Johanna Söderqvist

   IT-system
    Johanna Söderqvist

Områdesstab infrastrukturstöd

  Johanna Söderqvist

Strategisk fastighetsutveckling


Område Verksamhetsstöd

Paul Marttine
Gabriel Salvadores
Sofia Windt

Enheten för utredning och lärarutbildning

  Anders Larsson
  Heléne Norling

Forsknings- och innovationskontoret

  Tinna Carlsson
  Ludde Edgren
  Mattias Lindgren
  Paul Marttine
  Karin Ratas

International Centre

  Karin Ratas

Kommunikationsenheten

  Paul Marttine
  Karin Ratas

   Sektionen för dialog design och digitala medier

   Sektionen för redaktionellt innehåll evenemang och studentkommu

Områdeskansli verksamhetsstöd

  Karin Ratas

Utbildningsenheten

  Paul Marttine
  Karin Ratas
  Sofia Windt

   Sektionen för antagning

   Sektionen för examen och tentamensservice

   Sektionen för student- och utbildningsstöd

   Sektionen för studieadministrativa system

Rektor


Sahlgrenska akademin


Akademin Core Facilities

  Jörgen Bergström
  Carina Johansson
  Ai-Linh Nguyen

Core Facilities vid Sahlgrenska Akademin

  Jörgen Bergström
  Carina Johansson

Institutionen för biomedicin

  Henrik Fernandez

   Avd för infektionssjukdomar

   Avd för klin kemi och transfusionsmedicin

   Avd för medicinsk kemi och cellbiologi

   Avd för mikrobiologi och immunologi
    Andrea Frateschi

   Avd för patologi och genetik

Institutionen för kliniska vetenskaper

  Anja Andersson
  Jennie Bengtsson
  Anna Carlsson
  Suzana Gudmundsson
  Johanna Gustavsson
  Alexandra Hansson
  Cina Holmer
  Göran Liljedahl
  Sören Lundberg
  Charlotte Lundin
  Katarina Olinder Eriksson
  Anna Pernek
  Carin Spångberg
  Sofie Stenqvist
  Rose Marie Tschina
  Emelie Tubbin
  My Wingqvist

   Avd för anestesiologi och intensivvård
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för biomaterialvetenskap
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för dermatologi och venereologi
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för gastrokirurgisk forskning och utbildning
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för kirurgi
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för obstetrik och gynekologi
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för onkologi
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för ortopedi
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för pediatrik
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för plastikkirurgi
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för radiofysik
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för radiologi
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för urologi
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Avd för öron- näs- och halssjukdomar
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

   Informationscentrum för ovanliga diagnoser
    Göran Liljedahl
    Sören Lundberg
    Charlotte Lundin
    Carin Spångberg
    Emelie Tubbin

Institutionen för medicin

  Mathias Arkeklint
  Christel Olsson
  Eva Sjögren Nilsson

   Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition
    Johan Knutson

   Avd för klinisk prövning och entreprenörskap

   Avd för molekylär och klinisk medicin
    Christel Jansson
    Sven-Göran Johansson
    Marie Magnusson

   Avd för reumatologi och inflammationsforskning
    Christina Björklund
    Cathrine Petersson

   Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
    Eva Deutsch
    Madeleine Glucksman
    Jonathan Hellström
    Ann-Sofie Liljenskog Hill
    Madeleine Modig
    Helena Paulsson
    Fredrik Petersson
    Ulrika Sjödahl

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Marianne Arnstein
  Oskar Bergström
  Maria Björkevik
  Markus Johansson

   Sektionen för farmakologi
    Annalena Carlred
    Marie Walther

   Sektionen för fysiologi
    Maria Alfredsson
    Elin Fagerberg
    Predrag Sucur

   Sektionen för hälsa och rehabilitering
    Ann-Charlotte Bengtsson
    Yvonne Zackrisson

   Sektionen för klinisk neurovetenskap
    Katinka Almrén
    Carina Gustafsson
    Kirsten Toftered

   Sektionen för psykiatri och neurokemi
    Eva Bringman
    Mari Klaesson
    Liselotte Nilsson

Institutionen för odontologi

  Johan Thompson

   Sektion 1 - odontologi

   Sektion 2 - odontologi

   Sektion 3 - odontologi

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Karin Dejke
  Charlotta Junger
  Karin Mossberg
  Cecilia Ohlsson
  Kenneth Wilhelmsson

Laboratoriet för experimentell biomedicin

  Anders Almgren
  Jörgen Bergström
  Ewa Crusner Gustafsson
  Morgan Lidén

Sahlgrenska akademin Gemensamt


Sahlgrenska akademins kansli

  Annika Gustavsson
  Pernilla Kramer
  Pontus Sundén

Samhällsvetenskapliga fakulteten


Förvaltningshögskolan

  Peter Arkevåg
  Pirjo Ledesund
  Ewa Sjölin

Institutionen för globala studier

  Gustav Aldén Rudd
  Evelina Assarsson
  Linda Genborg
  Andrea Iriarte
  Pontus Malmeling
  Nicole Muñoz Curé
  Britt-Marie Rákai
  Kim Wistedt

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

  Andrea Iriarte
  Heikki Jalakas
  Måns Wiklund
  Isabella Zander

   SOM-institutet
    Ulrika Hedman
    Heikki Jalakas
    Måns Wiklund

Institutionen för socialt arbete

  Marika Lindberg
  Randi Malm
  Anette Överbring

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Gunilla Holmqvist
  Pia Jacobsen
  Anna Larsson
  Martina Nyström
  Lena Voigt
  Anna-Karin Wiberg

Psykologiska institutionen

  Anna Kristine Baadsgaard
  Ann Backlund
  Therese Björkäng
  Karin Cedhagen
  Linda Lindén
  Stephan Nylinder

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

  Daniel Engström
  Lars-Olof Karlsson
  Linn Mattsson

Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen


Statsvetenskapliga institutionen

  Lena Caspers
  Toni Ilievski
  Anna-Karin Ingelström
  Birgitta Jännebring
  Isabella Zander
  Christin de Flon

Segerstedtinstitutet - orgnivå 1

Doris Gustafson

SEGERSTEDTINSTITUTET

  Doris Gustafson

Svensk Nationell Datatjänst SND - orgnivå 1

Ann Nordström
Akira Rain Olsbänning

Svensk nationell datatjänst SND

  Ann Nordström
  Akira Rain Olsbänning

Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden


ENHETEN FÖR AKADEMISKT SPRÅK

  Marianne Andersson

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Johanna Gunnarsson
  Gisela Häggblad
  Ewa Steen Stackelius
  Anette Strandberg

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Kristina Holmlid
  Ann-Christine Mattsson
  Magdalena Vinni
  Mattias Zackrisson

Institutionen för pedagogik kommunikation och lärande

  Malin Behnke
  Desirée Engvall
  Doris Gustafson
  Kaj Nieminen Alvesol
  Michael Nilsson
  Birgitta Roos Haraldsson
  Eva Wennberg

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Eva Axelsson Forsberg
  Cai Brochmann
  Pernilla Månsson

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande

  Svante Eriksson
  Susanna Larsson
  Susanne Skyllberg

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet

  Marianne Andersson
  Svante Eriksson
  Alexander Widell